Buurtoverlast

De houten vloer kraakt onder het gewicht van de hossende bruiloftsgasten en de houseklanken klinken hard door het park. Ramen zijn beslagen door de warmte van de massa mensen binnen en voor het historische pand staat de vader van de bruid te lallen. Bruiloftsgasten piesen tegen een boom en steken vuurwerk af. Kortom; het is feest in Huize Randenbroek. Niemand kan het park meer in of uit want bij de toegangswegen staat een rij auto’s waar je u tegen zegt. De vogels zijn inmiddels het park uitgevlogen en de bomen laten van schrik hun bladeren vallen.

Als dit scenario uitkomt hadden bewoners gelijk dat ze bezwaar maakten tegen de horeca-uitspanning in Huize Randenbroek. Ik denk dat het wel mee gaat vallen.

Ik heb meelij met de nieuwe uitbaters. Zo heb je een goed uitgewerkt plan voor het mooie historische pand in het Park Randenbroek en zo sta je tegenover drie stichtingen en 164 omwonenden die bezwaar aantekenen tegen de afgifte van de vergunningen. Je zou er toch moedeloos van worden?

Een typisch gevalletje NIMBY. Not in my back yard. Inderdaad; ik heb makkelijk praten want ik woon niet aan het park maar ik mij bijna niet voorstellen dat Huize Randenbroek een centrum van buurtoverlast wordt. Volgens mij is het juist fijn dat het monumentale pand na al die jaren een functie krijgt waar we allemaal van kunnen genieten. Het zorgt voor dynamiek en levendigheid.

Natuurlijk is het vervelend wanneer je je auto niet meer kwijt kunt in je eigen wijk wanneer er een grote groep mensen naar het park komt. Toch denk ik dat het zo’n vaart niet loopt. Er zullen toch wel mogelijkheden zijn om een extra parkeergarage te creëren onder de nieuwbouw in de buurt? Het argument dat de monumentale villa te kwetsbaar is voor feesten en dat ook de planten en dieren niet tegen extra activiteiten in het park kunnen lijkt mij overdreven. Wat voor gasten verwacht je dan?

Beste omwonenden. Hou op om van alles een probleem te maken. Geniet van het feit dat je vlakbij het park woont en dat je daar heerlijke kunt wandelen. En wees blij dat er nu nog meer mensen van het park kunnen genieten. Stop met zeuren.

694Foto: Eric van der Velden