Hou op met betuttelen van ouderen!

,,We zaten lekker te kletsen en toen werden we gevraagd weg te gaan, want we waren te zichtbaar voor de mensen binnen.” Het stoom komt uit de oren van mijn vriendin. Ze had een boodschap gedaan voor een mevrouw die in een woonzorgcentrum woont.  Na tien weken mocht mevrouw eindelijk naar buiten en konden ze elkaar zien zonder glas ertussen. ,,Omdat ik geen familie ben mag ik niet op bezoek en ook mochten we niet samen in de tuin zitten.” Mijn vriendin wordt steeds bozer. ,,Dus we zaten even op het bankje naast de ingang, maar toen kwam de directeur en moesten we alsnog ergens anders naar toe.”

Het lijkt me niet makkelijk, tijdens deze crisis directeur te zijn van een woonzorgcentrum of verpleeghuis. Je wil natuurlijk voorkomen dat dat virus zich gaat nestelen in je instelling en je zit vast aan de regels van de overheid, maar om deze groep ouderen zo te betuttelen vind ik mensonterend. De hoeveelheid aan regels is ongehoord. Als familie moet je in een keer voor drie weken afspreken, een vast familielid mag maximaal twee keer per week komen en de instelling bepaalt het tijdstip.  Wat een gedoe, wat een frustratie.

Moet je nagaan. Ben je tachtig, was je altijd zelfstandig en dan raak je de regie over je eigen leven volledig kwijt. Zit je min of meer opgesloten op je kamer, moet je wachten op het enige familielid dat binnen mag komen en ondertussen zie je op de televisie dat terrassen weer opengaan, kinderen weer naar school kunnen, sportscholen weer aan de slag mogen. Dan voel je je toch volkomen genegeerd?

Er moet meer met de ouderen zelf gesproken worden. Wat willen zij? Durven ze het risico te lopen ziek te worden, blijven ze juist binnen of zit daar nog iets tussenin?  Mijn vriendin had gewoon met mevrouw in de binnentuin van de instelling moeten kunnen zitten ook al is ze geen echte dochter! Iets meer flexibiliteit lijkt me op zijn plaats? Misschien moet er meer gekeken worden naar wat wel kan in plaats van niet!

IMG_8950

 

Isolement

De reacties waren niet mis. ‘Eerst maar aandacht voor onze eigen ouderen!’ , schreef de een. ‘Lekker terug naar het land van herkomst’, schreef de ander. Ze reageerden op het plan van verschillende politieke partijen in Amersfoort om een speciaal verpleeghuis voor oudere migranten op te zetten. Om eerlijk te zijn dacht ik in eerste instantie ook; moet dat nou, zo’n speciaal huis voor migranten om ze uit hun sociale isolement te halen?

Toen dacht ik aan mijn eigen tante Riekje. Zij is geëmigreerd naar Australië omdat haar dochter en kleinkinderen daar wonen. Ze spreekt nu vloeiend Engels, maar wanneer zij dement wordt zal ze waarschijnlijk weer Nederlands gaan praten. Natuurlijk zal haar dochter haar zo veel mogelijk ondersteunen, maar als dat niet meer gaat is het fijn dat ze in een tehuis terecht kan waar ze Nederlands praten zodat ze begrepen wordt.

Hoe de situatie in Australië is weet ik niet, maar hier mag je pas naar een verzorgingshuis wanneer je er fysiek of geestelijk slecht aan toe bent. Tot die tijd proberen mantelzorgers de ballen hoog te houden. Die laatste jaren zijn vaak niet de makkelijkste.

Zolang er bij de doorverwijzing naar een instelling wordt gekeken naar de situatie en niet alleen naar de culturele achtergrond lijkt een speciale plek voor oudere migranten mij een prima idee.

Ik pleit voor een verzorgings- of verpleeghuis voor álle mensen die het nodig hebben. Een instelling waar meneer Yildiz Turks kan praten. Waar oma Jansen kan genieten van Nederlandstalige muziek. Waar mevrouw Hoekstra lekkere Fryske dúmkes bij de koffie krijgt en waar couscous wordt gemaakt voor het echtpaar Malik. Misschien allemaal op een eigen afdeling, maar wel bij elkaar in een huis. We willen toch allemaal graag oud worden in een omgeving waar we ons thuis voelen?

Ik betrap me er op dat ik zelf ook onderscheid blijf maken tussen migrantenouderen en ‘onze’ autochtone ouderen. Hoe lang moeten mensen in Nederland wonen voor we ze Nederlands noemen en we hen bij ‘onze’ ouderen scharen?  Ik sprak een man bij een bijeenkomst in Schothorst en toen hij weg liep vroeg ik aan iemand die naast me stond of die man nou uit Turkije of uit Syrië kwam. Het antwoord? Uit het Soesterkwartier!

IMG_5791